Kto vám bude viesť vaše účtovníctvo?

Účtovná poradkÝŇa 

Dobrý deň,

vitajte na stránke s ponukou služby na vedenie účtovníctva, daňového a ekonomického poradenstva.

Ponúkam kvalitné a kompletné vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo na základe 13. rokoch praxe v účtovnícko-audítorských a medzinárodných spoločnostiach.

Účtovníctvo bolo mojim hlavným profilom v rámci strednej aj vysokej školy. Mám osvedčenie k vedeniu účtovníctva rámci slovenskej certifikácie účtovníkov.

Počas mojej odbornej praxe som pôsobila v účtovných firmách, kde som viedla účtovníctvo a vypracovávala daňové priznania pre viaceré spoločnosti.

V poslednom zamestnaní som pôsobila ako hlavná účtovníčka pre medzinárodnú spoločnosť založenú na Slovensku.

V rámci účtovnícko-audítorskej spoločnosti som pôsobila na pozícií metodičky účtovníctva, kde som poskytovala poradenstvo pre metodiku účtovania pre celé účtovné oddelenie.

Rada by som tieto dlhodobo získavané skúsenosti a informácie uplatnila práve v rámci poskytovania účtovných a daňových služieb pre vás. Teším sa na spoluprácu s vami. 

Rada vám poskytnem bližšie informácie na emaili: 

Referencie od ľudí a spoločností, pre ktoré som pracovala:

Zuzka Chochulová mi robila daňové priznanie. S jej prácou som maximálne spokojný. Je precízna, vysoko profesionálna a navyše je veľmi milá. Komunikácia s ňou je veľmi jasná a príjemná. 

Zuzka Chochulová mi robila daňové priznanie. S jej prácou som maximálne spokojný. Je precízna, vysoko profesionálna a navyše je veľmi milá. Komunikácia s ňou je veľmi jasná a príjemná. 

Rasťo

(Klient)

Vždy som sa mohla na Zuzku spoľahnúť a to nie len na presné dodržiavanie termínov, ktoré sú v oblasti daní a účtovníctva také striktné a veľmi dôležité, ale aj a hlavne na jej odbornosť. Zuzka mala veľmi zodpovedný prístup pri riešení problémov išla do hĺbky a vedela si naštudovať všetky dostupné zákony ale aj iné materiály. Zakaždým odovzdávala dobrú a kvalitnú prácu. 

Alexandra

(Nadriadená z účtovnícko-audítorskej spoločnosti)

Zuzkina integrita, zodpovednosť, odbornosť a zápal pre prácu boli pre mňa rozhodujúcim dôvodom, prečo som ju oslovil, aby spracovala moje účtovníctvo.
Mgr. Martin Kalivoda

(Živnosť)

Zuzana je ako účtovníčka mimoriadne spoľahlivá a precízna do najmenších detailov. Má zmysel pre zodpovednosť a svojej agende výborne rozumie. Je výnimočná a preto vie odviesť bezchybnú prácu. Je kreatívna a preto dokáže veľmi dobre poradiť. Je príjemne komunikatívna a preto vie mnoho vecí zistiť aj vybaviť. Zuzana má v sebe veľký dar!

Marek Hyravý

Vedenie semináru – ako správne zadefinovať majetok spoločnosti, ako ho dobre zhodnotiť a ako pri vyradení dodržať všetky zákonné povinnosti.
Vedenie semináru