Účtovné poradenstvo

Komunikácia s daňovým úradom

Z

Zakladanie s.r.o.

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

Účtovné a ekonomické poradenstvo

h

Zakladanie živnosti

l

Daňové priznanie k DPH

Daň z príjmov, daň z motorových vozidiel

i

Personalistika a mzdové účtovníctvo

Služby ktoré pokúkame:

Daňové priznania (daňová evidencia) pre podnikateľov

* kalkulácia paušálnych výdavkov ako podklad pre daňové priznanie

* zostavenie daňových priznaní k dani z príjmov

* poradenstvo pre efektívne vedenie daní

Jednoduché účtovníctvo (pre fyzické osoby, živnostníkov)

* vedenie jednoduchého účtovníctva,

* podávanie daňových priznaní k DPH

* komunikácia s daňovým úradom

* zostavenie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve

* daňové priznanie k dani z príjmov

Podvojné účtovníctvo (pre obchodné spoločnosti)

* kompletne vedenie účtovníctva

* mesačne, štvrťročné daňové priznania k DPH

* spracovanie Intrastat hlásenia, štatistiky

* vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel

* daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

* účtovná závierka, daňové priznanie k dani z príjmov

Poradenstvo pre podnikateľov a spoločnosti

* nastavenie (výber) efektívneho vedenia účtovníctva

* daňové poradenstvo

* zabezpečenie prihlasovania, a oznámení pre daňový úrad

Mzdové účtovníctvo

* vedenie miezd, účtovanie mzdových podkladov

Zakladanie s.r.o.
* príprava Zakladateľskej listiny / Spoločenskej zmluvy,
* Žiadosť na Obchodný register SR,
* podpora pre zápis činnosti v Obchodnom registri
Zakladanie živnosti
* založenie živnosti podľa vašich potrieb, vypracovanie žiadosti, 
* komunikácia s daňovým úradom pre zaregistrovanie sa ako živnostník,
* komunikácia so živnostenským úradom pre založenie živnosti,

 

Personalistika a mzdové účtovníctvo
* poradenstvo v oblasti pracovných zmlúv, 
* odborná podpora pre oblasť zamestnania (zamestnávateľov, ako aj zamestnancov),
* spracovanie miezd, komunikácia so zdravotnou, sociálnou poisťovňou, daňovým úradom,

 

Cena

Dohodou podľa rozsahu a obsahu podnikateľskej činnosti.
Možnosť dodania služby v rámci Dohody o vykonaní práce, ako zamestnanec dohodou.

Čo je pre vás dôležité

* spoločne si nastavíme spracovanie podkladov podľa vašich potrieb

* možnosť spolu komunikovať elektronicky, osobne

* nemusíte sledovať zmeny v daniach, budete o nich informovaní

* konzultácia podľa vašich potrieb, možnosť zastupovania pri jednaní s daňovým úradom

Kto vám bude viesť vaše účtovníctvo?

Účtovná poradkÝŇa 

Dobrý deň,

vitajte na stránke s ponukou služby na vedenie účtovníctva, daňového a ekonomického poradenstva.

Ponúkam kvalitné a kompletné vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo na základe 13. rokoch praxe v účtovnícko-audítorských a medzinárodných spoločnostiach.

Účtovníctvo bolo mojim hlavným profilom v rámci strednej aj vysokej školy. Mám osvedčenie k vedeniu účtovníctva rámci slovenskej certifikácie účtovníkov.

Počas mojej odbornej praxe som pôsobila v účtovných firmách, kde som viedla účtovníctvo a vypracovávala daňové priznania pre viaceré spoločnosti.

V poslednom zamestnaní som pôsobila ako hlavná účtovníčka pre medzinárodnú spoločnosť založenú na Slovensku.

V rámci účtovnícko-audítorskej spoločnosti som pôsobila na pozícií metodičky účtovníctva, kde som poskytovala poradenstvo pre metodiku účtovania pre celé účtovné oddelenie.

Rada by som tieto dlhodobo získavané skúsenosti a informácie uplatnila práve v rámci poskytovania účtovných a daňových služieb pre vás. Teším sa na spoluprácu s vami. 

Rada vám poskytnem bližšie informácie na emaili: 

Email

uctovneporadenstvo.org@gmail.com

Telefón

+421 949 743 735

Referencie od ľudí a spoločností, pre ktoré som pracovala:

Zuzka Chochulová mi robila daňové priznanie. S jej prácou som maximálne spokojný. Je precízna, vysoko profesionálna a navyše je veľmi milá. Komunikácia s ňou je veľmi jasná a príjemná. 

Zuzka Chochulová mi robila daňové priznanie. S jej prácou som maximálne spokojný. Je precízna, vysoko profesionálna a navyše je veľmi milá. Komunikácia s ňou je veľmi jasná a príjemná. 

Rasťo

(Klient)

Vždy som sa mohla na Zuzku spoľahnúť a to nie len na presné dodržiavanie termínov, ktoré sú v oblasti daní a účtovníctva také striktné a veľmi dôležité, ale aj a hlavne na jej odbornosť. Zuzka mala veľmi zodpovedný prístup pri riešení problémov išla do hĺbky a vedela si naštudovať všetky dostupné zákony ale aj iné materiály. Zakaždým odovzdávala dobrú a kvalitnú prácu. 

Alexandra

(Nadriadená z účtovnícko-audítorskej spoločnosti)

Zuzkina integrita, zodpovednosť, odbornosť a zápal pre prácu boli pre mňa rozhodujúcim dôvodom, prečo som ju oslovil, aby spracovala moje účtovníctvo.
Mgr. Martin Kalivoda

(Živnosť)

Zuzana je ako účtovníčka mimoriadne spoľahlivá a precízna do najmenších detailov. Má zmysel pre zodpovednosť a svojej agende výborne rozumie. Je výnimočná a preto vie odviesť bezchybnú prácu. Je kreatívna a preto dokáže veľmi dobre poradiť. Je príjemne komunikatívna a preto vie mnoho vecí zistiť aj vybaviť. Zuzana má v sebe veľký dar!

Marek Hyravý