Účtovné poradenstvo

Prakticky, jednoducho a odborne

* účtovné poradenstvo

* vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

* daňové priznanie k DPH

* daň z príjmov, daň z motorových vozidiel

* komunikácia s daňovým úradom

* účtovné a ekonomické poradenstvo

Účtovné poradenstvo

Komunikácia s daňovým úradom

Z

Zakladanie s.r.o.

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

Účtovné a ekonomické poradenstvo

h

Zakladanie živnosti

l

Daňové priznanie k DPH

Daň z príjmov, daň z motorových vozidiel

i

Personalistika a mzdové účtovníctvo

Odložená daň z príjmov (odložená daňová pohľadávka, odložený daňový záväzok) za rok 2022

Kto je povinný počítať odloženú daň z príjmov? Ako táto daň vzniká? Aké povinnosti z výpočtu dane vyplývajú? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2023 zostavená v predĺženej lehote do 30.6.2023 (za rok 2022)

Ako bude vyzerať účtovná závierka za rok 2022, ktorú je potrebné podať v predĺženej lehote do 30.6. 2023? Aké zmeny sú vo výkazoch účtovnej závierky, a s akými lehotami treba počítať v roku 2023? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku.

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2023 (za rok 2022) v predĺženej lehote 30.6.2023

Ako bude vyzerať účtovná závierka za rok 2022, ktorú je potrebné podať v roku 2023? Aké zmeny sú vo výkazoch účtovnej závierky, a s akými lehotami treba počítať v roku 2023? Sú nejaké špecifiká v účtovnej závierke pri podávaní daňového priznania odkladom k 30.6.2023? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2023,ak daňové priznanie sa podáva v predĺženej lehote do 30.06.2023

Nepremeškajte termíny na platbu preddavkov na dani z príjmov. Aké preddavky je potrebné platiť, ak fyzická osoba podala daňové priznanie v predĺženej lehote do 30.6.2023? Všetko dôležité o preddavkoch v roku 2023 sa dozviete v článku. Budeme sa venovať predovšetkým daňovníkom, ktorý požiadali o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania do 30.6.2023.

Preddavky na daň z príjmov pre právnické osoby v roku 2023 pri odklade daňového priznania do 30.6.2023

Zuzana Chochulová Nepremeškajte termíny na platbu preddavkov na daň z príjmov. Aké preddavky je potrebné platiť, ak spoločnosť podala daňové priznanie v lehote do 30.6.2023? Všetko dôležité o preddavkoch v roku 2023 sa dozviete v článku. Zákon...

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do Registra účtovných závierok v roku 2023

„Získajte informácie o schvaľovaní účtovných závierok a ich uložení do registrov v roku 2023. Článok poskytuje prehľad nových postupov a zákonov v oblasti účtovníctva, aby ste boli pripravení na túto dôležitú úlohu. Zistite, ako správne schváliť a zaregistrovať účtovné závierky pre vašu firmu.

Ahoj svet!

Vitajte vo WordPress. Toto je váš prvý článok. Upravte ho alebo zmažte a začnite písať!

Služby ktoré ponúkame:

Daňové priznania (daňová evidencia) pre podnikateľov

* kalkulácia paušálnych výdavkov ako podklad pre daňové priznanie

* zostavenie daňových priznaní k dani z príjmov

* poradenstvo pre efektívne vedenie daní

Jednoduché účtovníctvo (pre fyzické osoby, živnostníkov)

* vedenie jednoduchého účtovníctva,

* podávanie daňových priznaní k DPH

* komunikácia s daňovým úradom

* zostavenie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve

* daňové priznanie k dani z príjmov

Podvojné účtovníctvo (pre obchodné spoločnosti)

* kompletne vedenie účtovníctva

* mesačne, štvrťročné daňové priznania k DPH

* spracovanie Intrastat hlásenia, štatistiky

* vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel

* daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

* účtovná závierka, daňové priznanie k dani z príjmov

Poradenstvo pre podnikateľov a spoločnosti

* nastavenie (výber) efektívneho vedenia účtovníctva

* daňové poradenstvo

* zabezpečenie prihlasovania, a oznámení pre daňový úrad

Mzdové účtovníctvo

* vedenie miezd, účtovanie mzdových podkladov

Zakladanie s.r.o.
* príprava Zakladateľskej listiny / Spoločenskej zmluvy,
* Žiadosť na Obchodný register SR,
* podpora pre zápis činnosti v Obchodnom registri
Zakladanie živnosti
* založenie živnosti podľa vašich potrieb, vypracovanie žiadosti, 
* komunikácia s daňovým úradom pre zaregistrovanie sa ako živnostník,
* komunikácia so živnostenským úradom pre založenie živnosti,

 

Personalistika a mzdové účtovníctvo
* poradenstvo v oblasti pracovných zmlúv, 
* odborná podpora pre oblasť zamestnania (zamestnávateľov, ako aj zamestnancov),
* spracovanie miezd, komunikácia so zdravotnou, sociálnou poisťovňou, daňovým úradom,

 

Cena

Dohodou podľa rozsahu a obsahu podnikateľskej činnosti.
Možnosť dodania služby v rámci Dohody o vykonaní práce, prípadne dohodou, živnosť.

Čo je pre vás dôležité

* spoločne si nastavíme spracovanie podkladov podľa vašich potrieb

* možnosť spolu komunikovať elektronicky, osobne

* nemusíte sledovať zmeny v daniach, budete o nich informovaní

* konzultácia podľa vašich potrieb, možnosť zastupovania pri jednaní s daňovým úradom

Kto vám bude viesť vaše účtovníctvo?

Účtovná poradkÝŇa 

Dobrý deň,

vitajte na stránke s ponukou služby na vedenie účtovníctva, daňového a ekonomického poradenstva.

Ponúkam kvalitné a kompletné vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo na základe 13. rokoch praxe v účtovnícko-audítorských a medzinárodných spoločnostiach.

Účtovníctvo bolo mojim hlavným profilom v rámci strednej aj vysokej školy. Mám osvedčenie k vedeniu účtovníctva rámci slovenskej certifikácie účtovníkov.

Počas mojej odbornej praxe som pôsobila v účtovných firmách, kde som viedla účtovníctvo a vypracovávala daňové priznania pre viaceré spoločnosti.

V poslednom zamestnaní som pôsobila ako hlavná účtovníčka pre medzinárodnú spoločnosť založenú na Slovensku.

V rámci účtovnícko-audítorskej spoločnosti som pôsobila na pozícií metodičky účtovníctva, kde som poskytovala poradenstvo pre metodiku účtovania pre celé účtovné oddelenie.

Rada by som tieto dlhodobo získavané skúsenosti a informácie uplatnila práve v rámci poskytovania účtovných a daňových služieb pre vás. Teším sa na spoluprácu s vami. 

Rada vám poskytnem bližšie informácie na emaili: 

Email

uctovneporadenstvo.org@gmail.com

Telefón

+421 949 743 735

Referencie od ľudí a spoločností, pre ktoré som pracovala:

Zuzka Chochulová mi robila daňové priznanie. S jej prácou som maximálne spokojný. Je precízna, vysoko profesionálna a navyše je veľmi milá. Komunikácia s ňou je veľmi jasná a príjemná. 

Zuzka Chochulová mi robila daňové priznanie. S jej prácou som maximálne spokojný. Je precízna, vysoko profesionálna a navyše je veľmi milá. Komunikácia s ňou je veľmi jasná a príjemná. 

Rasťo

(Klient)

Vždy som sa mohla na Zuzku spoľahnúť a to nie len na presné dodržiavanie termínov, ktoré sú v oblasti daní a účtovníctva také striktné a veľmi dôležité, ale aj a hlavne na jej odbornosť. Zuzka mala veľmi zodpovedný prístup pri riešení problémov išla do hĺbky a vedela si naštudovať všetky dostupné zákony ale aj iné materiály. Zakaždým odovzdávala dobrú a kvalitnú prácu. 

Alexandra

(Nadriadená z účtovnícko-audítorskej spoločnosti)

Zuzkina integrita, zodpovednosť, odbornosť a zápal pre prácu boli pre mňa rozhodujúcim dôvodom, prečo som ju oslovil, aby spracovala moje účtovníctvo.
Mgr. Martin Kalivoda

(Živnosť)

Zuzana je ako účtovníčka mimoriadne spoľahlivá a precízna do najmenších detailov. Má zmysel pre zodpovednosť a svojej agende výborne rozumie. Je výnimočná a preto vie odviesť bezchybnú prácu. Je kreatívna a preto dokáže veľmi dobre poradiť. Je príjemne komunikatívna a preto vie mnoho vecí zistiť aj vybaviť. Zuzana má v sebe veľký dar!

Marek Hyravý

KONTAKTY

Poskytovateľ služby: 

Zuzana Chochulová

Telefón:

+421 903447801

Email

uctovneporadenstvo.org@gmail.com

Kontaktné miesto

Topoľčany, Bratislava, Liptov
(regióny, kde je možné sa osobne stretnúť, inak je možnosť komunikácie aj elektronicky)